Interpelacja w sprawie wyceny Baszty

Radny Krzysztof Plewko złożył interpelację dotyczącą wyceny Baszty Lontowej. Wpłynęła ona 1 lipca 2019 roku, a jej treść brzmi:

“Z informacji, jakie docierają przez media wynika, że rzeczoznawca wyłoniony przez miasto opracował operat szacunkowy wyceny Baszty, ale miasto miało do niego uwagi i że wniesiono o uzupełnienia operatu. Proszę o informację jakie uwagi miało miasto do operatu i o jakie uzupełnienia wniesiono”.

Również i na tę interpelację nie ma jeszcze odpowiedzi, jak tylko będzie ona dostępna, do tematu wrócimy.

Zobacz: Interpelacja ws. wyceny Baszty