Kołobrzeg z rodzinnych fotografii: Cech Rzemiosł Różnych

Na zakończenie poniekąd historycznego weekendu na naszych łamach przekazujemy Państwu kolejną partię zdjęć z Kołobrzegu, zachowaną w rodzinnych fotografiach. Dziś: budowa i otwarcie Cechu Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu.

W skrócie historię cechów opisał mgr Jan Mencel, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Warszawie w Miesięczniku „Rzemiosło” (Rok X, Warszawa, lipiec – sierpień 1948, nr 7-8):

Cechy rozpoczęły swoją działalność na podstawie dekretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. o częściowej zmianie prawa przemysłowego (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 130). Dekret wprowadza w życie obowiązek należenia wszystkich rzemieślników do cechów. Cechy będą powoływane na wniosek izby rzemieślniczej, co zapewni trwałe związanie cechów z samorządem gospodarczym rzemiosła, środki finansowe są zapewnione przez przymusowe ściąganie składek w trybie administracyjnym. Tworzy się sieć okręgowych związków cechów, do których cechy należą z mocy prawa. Okręgowe związki cechów powołuje Minister Przemysłu i Handlu na wniosek Związku Izb Rzemieślniczych. W ramy organizacji cechowej będą ujęci wszyscy bez wyjątku rzemieślnicy, przy czym zarząd cechu będzie dokonywał selekcji nielegalnych i bądź skłaniał ich do legalizacji, bądź też zarządzał likwidację zakładów. W ten sposób problem rzemiosła nielegalnego, tzw. podziemia gospodarczego, wydaje się być rozstrzygnięty na korzyść rzemiosła.
Wysokość składki członkowskiej ustalona zostanie przez izbę rzemieślniczą, przy czym każdy rzemieślnik będzie płacić tylko raz składkę, a mianowicie, w swej macierzystej organizacji cechowej.

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła, posiadającą osobowość prawną. Dziś prowadzi działalność na terenie miasta Kołobrzegu oraz gmin: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Siemyśl oraz Rymań. Kołobrzeski Cech Rzemiosł Różnych prowadzi rejestry członków Cechu od 1952 r. oraz rejestry zawartych umów o naukę zawodu od 1947 roku.

Przedstawiamy dziś Państwu wyjątkowe i unikalne zdjęcia z budowy siedziby kołobrzeskiego Cechu.

Przedstawiamy również zdjęcia starszyzny kołobrzeskiego Cechu:

Nieodłącznym elementem tamtych czasów były metalowe, przypinane znaczki. Podobne miała Izba Rzemieślnicza.  Dysponujemy kilkoma:


Natomiast widoczna na przedostatnim zdjęciu flaga miała na sobie znak Zrzeszenia Sportowego „Ogniwo” . Ten sam znaczek miał formę plakietki:

Jak podaje Wikipedia: „Uchwałą Biura Politycznego KC PZPR w 1949 r. dokonano reorganizacji sportu polskiego na wzór radziecki. Kluby sportowe miały być zastąpione siecią ogólnopolskich zrzeszeń sportowych mających lokalne koła sportowe (…) W opracowanej wówczas koncepcji koła sportowe miały składać się bowiem z pracowników jednego zakładu pracy lub kilku mniejszych zakładów jednej branży, którzy po pracy mieli zbierać się by wspólnie krzewić kulturę fizyczną„. Ogniwo” przynależało do zrzeszenia branżowego (przedsiębiorstwa komunalne). W grudniu 1954 połączono najbiedniejsze zrzeszenia „Ogniwo” i „Spójnię” w „Spartę” (zlikwidowaną w 1957) – podaje Wikipedia.   Historia zrzeszeń sportowych to jednak zupełnie inna historia…