Archeolodzy na plaży śledzą kulturowe oblicza życia i śmierci

Po raz kolejny pod Kołobrzegiem pojawili się tropiciele prahistorii. Archeolodzy znaleźli się na plaży w Bagiczu w ramach prowadzonego przez dr Martę Chmiel – Chrzanowską projektu „Kulturowe oblicza życia i śmierci-nieinwazyjne badania nad osadnictwem pradziejowym w lasach Bagicza”.

Dzisiaj przeprowadzono badania rozpoznawcze: wykonano dokumentację fotograficzną i opisową obiektów, które uwidoczniły się na klifie. Całość zebranych dokumentów posłuży do przygotowania programu dalszych badań ratowniczych. Warto przy tej okazji przypomnieć, że inicjatorka projektu badawczego archeolog dr Marta Chmiel – Chrzanowska  pochodzi z Kołobrzegu i powróciła do miasta nad Parsętą, by odkryć przed światem tajemnice historii Bagicza.

Prowadzący dzisiejsze prace dr Michał Adamczyk jest pracownikiem Muzeum Narodowego w Szczecinie, a towarzyszyli mu na plaży studenci archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego: Joanna Koczur i Robert Babiński. Wspierającym projekt jest Robert Maziarz z mieszczącego się w ratuszu Muzeum Kołobrzeskiego „Patria  Colbergiensis”. Założyciel naszego muzeum prowadzi monitoring na plaży, dzięki któremu na bieżąco wychwytuje pojawiające się w ścianie klifu obiekty archeologiczne. Informacje przekazuje do zespołu badaczy, dzięki temu możliwe jest uratowanie tego ulotnego dziedzictwa kulturowego. Ulotnego, gdyż często stanowiska pojawiają się na klifie jedynie na kilka tygodni i szybko ulegają zniszczeniu wraz z obsypującym się piaskiem. R. Maziarz dogląda na co dzień klifów i dostarcza na bieżąco badaczom informacje o pojawiających się kolejnych obiektach archeologicznych. Za  pośrednictwem naukowców wiedza ta trafia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Badania na plaży w Bagiczu mają ogromną wartość poznawczą, zarówno jeśli chodzi o aktywność ludzi w przeszłości na tym terenie, jak również ochrony tego specyficznego dziedzictwa kulturowego. 

Więcej o projekcie można dowiedzieć się tutaj:Archeologia Bagicza