Wylotowa z dofinansowaniem: 450 tysięcy i 3 miliony złotych

Dziś została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Urzędem Miasta, Urzędem Województwa i Zarządem Powiatu dotycząca przebudowy  ulicy Wylotowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Wylotowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową. Wnioskowany odcinek składa się z dwóch części: część pierwszą stanowi nowe zadanie na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Bałtyckiej, część druga to jeden z etapów istniejącego i kontynuowanego projektu obejmującego ulicę Wylotową.

Przebudowa wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność komunikacyjną. Parametry uzyskane po przebudowie wpłyną nie tylko na wzrost bezpieczeństwa, ale również na podwyższenie komfortu przemieszczania się drogą oraz skrócenie czasu podróży. Sprawną komunikację mieszkańcom i podmiotom gospodarczym korzystającym z przebudowywanego odcinka drogi zapewni jezdnia o szerokości 6 m z wyprofilowanym poboczem, zatokami autobusowymi oraz odwodnieniem.

Jeśli chodzi o środki UE projekt „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową” jest realizowany w ramach V Osi priorytetowej Zrównoważony transport, Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Przewidywany koszt tej inwestycji to 3 622 000,00 zł. Umowa przewiduje dofinansowanie w wysokości 3 000 000,00 złotych. Projekt jest realizowany w ramach V Osi priorytetowej Zrównoważony transport, Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014 – 2020.

Jak podkreślił członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Janusz Gromek podpisanie umowy jest zwieńczeniem starań Miasta Kołobrzeg, które od lat zabiegało o remont tej ulicy. Samo Miasto ma także swój wkład w tą inwestycję – dofinansowanie z miejskiego budżetu wynosi 450 000,00 zł. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska na ręce Wicestarosty Jacka Kusia złożyła dziś symboliczny czek na 450 tysięcy złotych.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na dzień 31 grudnia 2019 r.

Więcej w materiale wideo.