Uchwała "Trzebiatowska 5" dziś ogłoszona. Za 14 dni wejdzie w życie.

Uchwała "Trzebiatowska 5" dziś ogłoszona. Za 14 dni wejdzie w życie.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, 9  maja 2019 r. poz. 2655  została ogłoszona Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg ‘5-Trzebiatowska”. Jak informowała dziś prezydent Anna Mieczkowska, wymagane przedłożenie całości dokumentacji wydłużyło pracę w Wydziale Architektury.  Jest to poniekąd również okazja do analizy potrzeb Wydziału. Na dziś widać, że jest zbyt mała obsada w stosunku do potrzeb miasta. Czy prezydent zaplanuje jakieś dodatkowe zmiany – tego na dziś nie można jednoznacznie stwierdzić.  Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 24 maja 2019 r.

Fot. UM Kołobrzeg 

 

Skomentuj przez Facebook