Komisje Rady będą powiększone. „Kołobrzescy” dołączają do składów.

Radni z klubu „Kołobrzescy Razem” niejednokrotnie zgłaszali podczas sesji swoje zastrzeżenia co do komisji stałych Rady Miasta i ich składu, a także składu ilościowego. Na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawiony zostanie projekt uchwały, w którym zostanie zwiększony skład liczbowy trzech komisji. Komisja ds. Budżetowo – Gospodarczych będzie liczyła do 7 radnych, Komisja Komunalna również tyle samo, natomiast skład Komisji Uzdrowiskowej zwiększy się do 8 radnych.
W myśl projektu uchwały do składu osobowego Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych dołączy radny Dariusz Zawadzki, do składu osobowego Komisji Komunalnej dołączy radna Danuta Wilk, natomiast do składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej powołuje się Artura Dąbkowskiego i Jacka Woźniaka. Czy te zmiany obędą się bez większych dyskusji – w tym na temat budzącego zainteresowanie określenia ilości „do” zamiast podania konkretnej ilości radnych w danej komisji, a także czy radni przyjmą te propozycje – okaże się podczas najbliższej sesji.