Jutro 8.41 – zawyją syreny alarmowe

Zgodnie z prośbą Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.04.2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego przeprowadzi w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 08.41 trening uruchamiania syren alarmowych, zainstalowanych na terenie miasta Kołobrzeg w okresie 1 minuty.

Zgodnie z § 10 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r poz. 96) wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.