Projekt Erasmus+ „BROKEN FAMILY CHILDREN” w SP 6

W dniach od 25 -29 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej numer 6 w Kołobrzegu przebywała grupa licząca 25 nauczycieli z Macedonii, Rumunii, Turcji i Włoch. Nauczyciele realizowali kolejny cel projektu Erasmus + Ka229 „BROKEN FAMILY CHILDREN” 2018-1-TR01-KA229-058921_1.Celem spotkania było wypracowanie skutecznych metod w pracy z dziećmi które przejawiają  negatywne emocje, są  aspołeczne i  tymi, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej. Wypracowane ćwiczenia podczas warsztatów, w których uczestniczyli nauczyciele z wyżej wymienionych  państw i Szkoły Podstawowej nr 6,   pomogą zmniejszyć agresywne zachowania uczniów, ograniczą absencję oraz podniosą jakość edukacyjną uczniów i zwiększą ich kompetencje, a także  pozwolą rozwinąć ich zdolności. Nauczyciele podczas roboczych spotkań dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami, porównywali statystyki między szkołami. Oprócz pracy nad projektem nasi goście zwiedzili Kołobrzeg, Gdańsk i Berlin.

Zobacz galerię:

Tekst i fot. SP nr 6 Kołobrzeg