Jerzy Patan Zasłużonym dla Miasta Kołobrzegu

Rada Miasta nadała pośmiertnie Jerzemu Patanowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”. Uroczyste nadania tego tytułu odbędzie się podczas specjalnej sesji.

Kapituła ds. nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Kołobrzegu” oraz „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu” na posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Kołobrzeg o pośmiertne nadanie Panu Jerzemu Patanowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”.  Uchwalenie nadania przebiegło bez problemu, nikt nie zgłaszał sprzeciwu, nie było również dyskusji.

Fot. Kazimierz Ratajczyk