Wystawa ,,100 identyfikacji na 100–lecie odzyskania niepodległości"

Wystawa ,,100 identyfikacji na 100–lecie odzyskania niepodległości"

25 lutego 2019 roku o godz. 11:00 w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (przy ul. Armii Krajowej 13) odbędzie się otwarcie wystawy pt. ,,100 identyfikacji na 100–lecie odzyskania niepodległości” organizowanej przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Prezentowana w Gmachu Sejmu RP w dniach 7-12 listopada, w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Jej celem jest przybliżenie sylwetek ofiar zidentyfikowanych w ramach pionierskiego w skali Europy i Świata projektu Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów, który powstał w 2012 r. na mocy porozumienia Instytutu Pamięci Narodowej i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Projekt był autorskim pomysłem Uczelni, który pozwolił na zmianę postrzegania badań identyfikacyjnych w przypadku ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Baza powstała, aby gromadzić materiał DNA od krewnych ofiar zbrodni systemów totalitarnych oraz z bezimiennych szczątków ofiar celem ich późniejszej identyfikacji. Pierwszym projektem realizowanym przez Zespół Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów była identyfikacja ofiar zbrodni komunistycznych pochowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie oraz identyfikacja ofiar zbrodni niemieckich i komunistycznych pochowanych przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Do tej pory zidentyfikowano ponad 100 ofiar między innymi żołnierzy i dowódców Polskiego Państwa Podziemnego zamordowanych przez komunistów. Nie było by to możliwe, gdyby nie wsparcie instytucji i osób prywatnych. Wśród zidentyfikowanych warto wymienić Danutę Siedzikównę „Inkę”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” czy Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”.