SLD przeciw wulgarnym komentarzom. Kolejne ugrupowanie solidaryzuje się z najważniejszymi kobietami w mieście.

Stanowisko Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej to kolejny krok w walce i komentarzami obraźliwymi dla kobiet – zastępczyń prezydent miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej. SLD w pełni solidaryzuje się z każdym, kto przeciwstawia się wulgarnym i seksistowskim komentarzom. 

„W związku z wydarzeniami medialnymi mającymi miejsce w ostatnich dniach, Rada Powiatowa SLD w Kołobrzegu w pełni solidaryzuje się z postawą kobiet, które wyraziły swój kategoryczny sprzeciw wobec obraźliwych przekazów i treści pojawiających się na portalu miastokolobrzeg.pl

Wzywamy do poszanowania godności każdego, kto działa na rzecz Kołobrzegu i dla dobra kołobrzeskiej wspólnoty.
W naszym przekonaniu niedopuszczalne jest wybiórcze publikowanie komentarzy, których treść obraża i narusza dobra osobiste.
Popieramy w pełni politykę informacyjną Pani Prezydent Anny Mieczkowskiej w zakresie równego traktowania wszystkich kołobrzeskich mediów, bez faworyzowania żadnego z podmiotów.
Wyrażamy uznanie dla tych środowisk medialnych, które obiektywnie przedstawiają rzeczywistość społeczno – polityczną, nie wywołując przy tym konfliktów politycznych”.