Święto patrona w PM 3

                                             „Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.”                                                                                                                          Maria Montessori           Przedszkole Miejskie nr…

Święto patrona w PM 3