Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

W poniedziałek 3 września 2018 roku w ośmiu jednostkach oświatowych Powiatu Kołobrzeskiego uroczyście rozpoczął się rok szkolny 2018/2019.

W nowym roku szkolnym w szkołach powiatowych funkcjonować będzie 125 oddziałów, w których naukę podejmie 2953 uczniów. Podczas rekrutacji do klas pierwszych utworzono 30 oddziałów z 32 zaplanowanych. Nie udało się utworzyć jednego oddziału w Zespole Szkół Morskich oraz jednego oddziału kształcącego w nowym kierunku – planowanym w Zespole Szkół w Gościnie, tj. technik mechanik. Natomiast dodatkowo utworzony został jeden oddział w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza – o profilu humanistyczno-psychologicznym.

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się klasy w liceum o profilach: biologiczno-chemicznym, humanistyczno-psychologicznym oraz matematyczno-fizyczno-informatycznym. W liceum ogólnokształcącym w Gościnie najwięcej chętnych zgłosiło akces do klasy o profilu wojskowym. W technikach największą popularnością cieszyły się oddziały kształcące w zawodzie technik informatyk.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg