Autobus dla "Okruszka"

Autobus dla "Okruszka"

W poniedziałek 3 września 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym “Okruszek” został przekazany do użytkowania nowy autobus do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z terenu Powiatu Kołobrzeskiego w ramach likwidacji barier transportowych.

Zakup autobusu został dofinansowany ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Całkowity koszt zakupu autobusu to kwota 256 885,50 złotych, z czego ze środków PFRON zrefundowano 154 131,30 złotych, a środki Powiatu Kołobrzeskiego to kwota 102 754,20 złotych.

Fot. Starostwo Powiatowe