Śmieciowy problem trwa. Mogą być naliczane kary.

Śmieciowy problem trwa. Mogą być naliczane kary.

W Kołobrzegu, po zmianie odbiorcy odpadów, nadal występują problemy z regularnym oczyszczaniem śmietników. Firma ATF, która pokonała Zieleń Miejską w przetargu dot. wywozu śmieci, próbuje wywiązywać się z umowy, jednak śmieciowy problem od początku lipca wydaje się nie być do końca rozwiązanym. Po oświadczeniach firmy, wiceprezydent miasta Jerzy Wolski odniósł się do argumentów firmy ATF. 

Na wstępie zaznaczę, że cieszę się iż ATF dokłada wszelkich starań, aby cały system zaczął funkcjonować bez zarzutu. To ważne, abyśmy wypracowali takie rozwiązania, z których mieszkańcy Kołobrzegu będą zadowoleni. Niemniej jestem zmuszony odnieść się do kilku kwestii

-twierdzi wiceprezydent.  Pierwsza kwestia to harmonogram odbioru odpadów. Zaznacza, że brak akceptacji projektu harmonogramu przez Miasto wynika z tego, iż dokument, który wystawiła firma ATF,  zawiera wiele fundamentalnych błędów.

Między innymi brak jest wskazania wszystkich frakcji dla poszczególnych punktów odbioru, brak w nim wszystkich ulic z terenu Miasta, błędnie przyjęta jest zasada minimalnej częstotliwości odbioru. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia do harmonogramu zostały niezwłocznie przekazane firmie ATF. Do chwili obecnej firma ATF nie przekazała poprawionego harmonogramu, który mógłby zostać zaakceptowany i opublikowany

Wiceprezydent zwraca uwagę na klucze do śmietników i piloty otwierające wjazd na posesje.  Wiceprezydent Wolski przypomina,  że w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, które posiadają szlaban lub bramy na piloty oraz zamykane wiaty śmietnikowe, zarządcy, administratorzy i poprzedni wykonawca usługi, udostępnili wszystkie posiadane klucze oraz piloty.

Urząd poinformował także zarządców i administratorów o konieczności przekazywania kluczy oraz pilotów zapewniających bezkolizyjny odbiór. To właśnie z powodu braku dogodnego kontaktu z koordynatorem umowy ze strony firmy ATF, co było wielokrotnie zgłaszane przez zarządców i administratorów nieruchomości, Miasto osobiście przekazywało wykonawcy dane kontaktowe z prośbą o kontakt, w celu przekazania kluczy – dodaje J. Wolski.

I trzecia kwestia, do której odniósł się wiceprezydent, to wykaz punktów gromadzenia odpadów.

Nie jest prawdą, że wykaz zapotrzebowania na pojemniki przedstawiony przez Miasto na etapie postępowania przetargowego był nieaktualny. W mojej opinii był sporządzony rzetelnie i poprzedzony głęboką analizą. Należy podkreślić, że nie można było przewidzieć tak dużej liczby zmian sposobu gromadzenia odpadów po wprowadzeniu nowego systemu. Wykaz ten na pewno nie był przyczyną utrudnień w realizacji umowy z firmą ATF.

Miasto oczekuje, że firma ATF będzie dążyła do jak najszybszego wyeliminowania uchybień w świadczeniu usługi odbioru odpadów. Z uwagi na to, że nadal występują potwierdzone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych, wynikających z umowy, obowiązków Wykonawcy, Miasto przystąpi do naliczania kar umownych.

 Żaneta Czerwińska