Nadzwyczajna sesja dla jednej kandydatki

Nadzwyczajna sesja dla jednej kandydatki

Dziś, tj. w środę, 11 lipca, zwołana została w trybie pilnym nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kołobrzeg. Mimo, że nieoficjalnie radni ustalili, że lipiec jest “urlopowy”, dzisiejsze posiedzenie było na tyle ważne, że radni zebrali się, by podjąć uchwałę. W zasadzie: jedną. 

Przedstawiam Państwu projekt uchwały, który jest swojego rodzaju novum w historii naszego kołobrzeskiego samorządu, choć inne gminy takie rozwiązania już stosują – mówił radny Dariusz Zawadzki, przewodniczący klubu radnych PO, inicjatorów nadzwyczajnej sesji. – To projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Zgodnie z ustawą w skład kolegium wchodzą m.in. kandydaci zgłaszani przez ograny samorządu terytorialnego. RIO w Szczecinie ogłosiło konkurs na stanowisko, zaś sama kandydatka zgłosiła się do kołobrzeskich radnych z prośbą o zgłoszenie jej kandydatury na etatowego członka RIO w Szczecinie – praca w zespole zamiejscowym RIO w Koszalinie. Ze względu na termin konkursu, Rada Miasta musiała zebrać się w trybie pilnym, by uchwałę w sprawie zgłoszenia tej kandydatury podjąć. Prezydent Miasta nie opiniował tej kandydatury, klub PO ocenił pozytywnie, klub radnych Porozumienia dla Kołobrzegu Wioletty Dymeckiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej nawet nie miał możliwości przedyskutowania tej sprawy – stąd głosowanie było indywidualne, klub radnych Niezależny Kołobrzeg zaopiniował pozytywnie, klub PiS również był za przyjęciem uchwały. W efekcie w głosowaniu za przyjęciem tej uchwały – a zarazem kandydatury – zagłosowało 18 obecnych radnych.
Drugą uchwałą, jaką “przy okazji” podjęli radni, to zapoznanie się z zakresem i formą informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów miejskich i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. Tę uchwałę skarbnik miał gotową, nie było problemu z dołożeniem jej do porządku obrad. Zawsze to jednak brzmi inaczej, gdy zostają podjęte przynajmniej dwie uchwały podczas sesji. Całe posiedzenie Rady Miasta trwało 17 minut.

Przypominamy, że radni – w tym przypadku na szczęście – pobierają ryczałtowe diety.

Żaneta Czerwińska