Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Na wniosek wykonawcy realizującego budowę drogi S6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” – węzeł „Ustronie Morskie”, nastąpi konieczność wyłączenia magistrali wodociągowej dostarczającej wodę dla miasta Kołobrzeg i gminy Kołobrzeg. W związku z tym w środę, 11 lipca, planowane jest wyłączenie odcinka magistrali wodociągowej od godziny 22:00 do godziny 12:00 dnia następnego. 

W efekcie prowadzonych robót montażowych wystąpią zakłócenia w dostawie wody dla Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg polegające na przerwie w dostawie wody dla miejscowości Budzistowo oraz na terenie miasta przy ul. Rzemieślniczej, Janiska, Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Krzywoustego oraz w podanych godzinach nastąpi spadek ciśnienia poniżej minimalnego gwarantowanego dla naszych odbiorców na terenie całego Miasta Kołobrzeg oraz Gminy Kołobrzeg.
MWiK Sp. z o.o. wyznacza zastępcze, mobilne punkty poboru wody dla obszarów pozbawianych dostawy wody w dniu 12.07.2018 r od godziny 8:00:
1. Budzistowo – ul. Kasztelańska – parking przy skrzyżowaniu z ul. Kołobrzeską
2. Kołobrzeg – ul. Rzemieślnicza, Bolesława Krzywoustego
3. Kołobrzeg – skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka
4. Kołobrzeg – ul. Władysława Jagiełły
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja informują, że po zakończeniu prac montażowych nastąpi zmętnienie wody na terenie Miasta Kołobrzeg, które może utrzymywać się przez okres kilku dni. Zmętnienie wody nie będzie powodować zagrożenia życia i zdrowia odbiorców.