Gdzie można będzie pić alkohol? Prezydent pyta mieszkańców

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miasta Kołobrzeg zobowiązana jest  ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, a także do ustalenia innych zasad dotyczących sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych.

Ustawodawca wprowadził zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym, jednak są wyjątki:  to punkty sprzedaży, gdzie zakaz ten nie obowiązuje, czyli kawiarnie, puby, itp. Rada Miasta może wskazać lokalizację, w której będzie przyzwolenie na spożywanie napojów alkoholowych, jeśli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócać bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czy takie miejsca są w Kołobrzegu potrzebne? Jeśli tak to gdzie mogłyby zostać utworzone? Prezydent Miasta czeka na propozycje mieszkańców. Uwagi można kierować w terminie do 10 czerwca 2018 r. pod numer  94 35 51 507 lub przez pocztę mail na adres m.kujaczynski@um.kolobrzeg.pl