Podsumowanie zbiórki Stowarzyszenia "Przyjaciele Okruszka"

Podsumowanie zbiórki Stowarzyszenia "Przyjaciele Okruszka"

W czasie trwania Gali Majowe Spotkania z Kulturą w dniu 12 maja 2018 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” prowadziło zbiórkę dla swoich podopiecznych. Kwota, jaką udało się zebrać to 4 592 złotych.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz edukacyjno – kulturalnych, zmierzających do tworzenia optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.