Prof. Podruczny i "Relikty założenia ziemnego"

Prof. Podruczny i "Relikty założenia ziemnego"

Nawiązując do konferencji pod nazwą “Reduta Sułkowskiego”, która odbyła się w Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przy udziale Muzeum Patria Colbergiensis mam przyjemność udostępnić wykład dr hab. Grzegorz Podruczny prof. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Polsko – Niemieckiego Instytutu Badawczego w .Collegium Polonicum w Słubicach. Wykład uznanego badacza dzieł i założeń obronnych brzmi: “Relikty założenia ziemnego z 1807 r. w świetle historycznej kartografii”.

Film zrealizowany przez portal Gminadygowo.pl w ramach produkcji z serii “Historia z tej Ziemi”

Robert Maziarz