Zbierali dla Przyjaciół "Okruszka"

Zbierali dla Przyjaciół "Okruszka"

Podczas sobotniej Gali Biznesu i Ekorozwoju, organizowanej przez Starostę Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego, prowadzona była zbiórka pieniędzy, którą zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Przyjaciele Okruszka”.okruszek  Kwota, jaką udało się uzyskać, to 3. 410zł. Zebrane fundusze pozwolą na realizację przedsięwzięć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjno – kulturalnych, zmierzających do tworzenia optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.