Armata Schneider wydobyta

Armata Schneider wydobyta

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu z partnerami wydobyło  75 mm armatę Schneider wz.97 na podstawie morskiej.
Takich armat używało Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku, były montowane m.in. na okrętach: szkolnej jednostce ORP ,,Mazur”, kanonierkach ORP ,,Komendant Piłsudski”
i ORP ,,Generał Haller”, trałowcach ORP ,,Żuraw” i ORP ,,Czapla”, monitorach rzecznych ORP ,,Warszawa”, ,,Horodyszcze”, ,,Pińsk”, ,,Toruń” oraz w improwizowanych pociągach pancernych Lądowej Obrony Wybrzeża i w bateriach przeciwdesantowych artylerii nadbrzeżnej.

Po zajęciu Polski w 1939 roku Niemcy, całe nadające się do użytku polskie, zdobyczne uzbrojenie demontowali i składowali w magazynach.
Podczas trwania II wojny frontowe braki Niemcy uzupełniali zdobycznym uzbrojeniem pobieranym z magazynów.
Odnaleziona armata może mieć polskie pochodzenie, na co wskazuje fakt: niemiecka instrukcja obsługi promów z 1943 roku,
gdzie w wykazie uzbrojenia wyszczególnione jest
75 mm armata wz.97 (Polska).

Akcja wydobycia 75 mm armaty Schneider wz.97 na podstawie morskiej odbywała się pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz  Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.

1DSC_06752017 12 181DSC_07252017 12 181DSC_07362017 12 181DSC_07752017 12 181DSC_07902017 12 181DSC_08362017 12 181DSC_08682017 12 181DSC_08732017 12 181DSC_09382017 12 18

fot. MOP Kołobrzeg