Siedź pan cicho!

Siedź pan cicho!

Radny Artur Dąbkowski proponował odrzucenie projektu uchwały dotyczącej punktu przy ulicy Kniewskiego. Niestety został przegłosowany i Rada nie odrzuciła tego projektu.

– To głosujcie na Platformę

– żartobliwie, jednak dość głośno skomentował A. Dąbkowski.

– Panie radny… – z karcącą dezaprobatą upomniał wiceprzewodniczący Bogdan Błaszczyk. – Przegrał pan, to niech pan siedzi cicho…!