Grunt to dobra pamięć

Grunt to dobra pamięć

W trakcie dyskusji radny Antoni Piwowarczyk zapewnił prezydenta miasta Janusza Gromka, że będzie się modlić, by inwestycja znana pod nazwą poprawa dostępności do portu, a w szczególności jej trzeci etap, została dokończona. Radny Jacek Woźniak wyraził wątpliwość, czy Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zrealizuje w ciągu najbliższych lat tę inwestycję. Prezydent jednak zdecydowanie zapewnił:

– Po pierwsze: pociągi i samoloty na mnie czekają, by jeździć do Warszawy, bo tam trzeba jeździć. Po drugie:  proszę się modlić, bo to zawsze się przyda. Po trzecie – zapomniałem, co chciałem powiedzieć…