Dyrektor bez kasy?

Dyrektor bez kasy?

Podczas omawiania projektu uchwały dotyczącej punktu handlowego przy ulicy Kniewskiego radni próbowali wysnuć wiele pomysłów dotyczących zagospodarowania tego terenu. Cezary Kalinowski zgłosił pomysł, czy Komunikacja Miejska nie mogłaby zagospodarować tego terenu na swoje potrzeby.

– Ja pogadam z Olichwirukiem

– zamyślił się prezydent Janusz Gromek, po czym odrzucił ten pomysł, gdyż…

– on zaraz potem przyjdzie do mnie po kasę!