Pożegnanie i dokumenty

Tuż po inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej ustępujący prezydent Zbigniew Błaszczuk przekazał raport o stanie budżetu miasta i zatrudnieniu w Urzędzie Miasta.

  • Nie ma statutowego wymogu, aby w jakiś formalny sposób przekazywać swoje zobowiązania, jednak Kołobrzeg to nie worek ziemniaków, który się przekazuje bez niczego –  powiedział Z. Błaszczuk.

W Urzędzie zatrudnionych było 133 osoby. Ogółem dochody budżetu miasta Kołobrzegu na dzień 15 listopada wyniosły 62.582.829 złotych. Wydatki planowane: 73.652.562 zł. Przedstawiono również informację o zaciągniętych i spłacanych kredytach, stanie środków na rachunku bankowym oraz stanie gotówki w kasie miejskiej.

  • Nie wiedziałem, że jest ta konferencja, dowiedziałem się dopiero na sesji – powiedział prezydent miasta Henryk Bieńkowski. – Powinienem się najpierw z tymi dokumentami zapoznać i dopiero wtedy złożyć swój podpis. 

Prezydent zapewnił, że zapozna się z materiałami w ciągu najbliższych dni. Ustępujący wiceprezydent Stanisław Tomczak zadeklarował chęć współpracy w tych sprawach, którymi zajmował się z racji swoich obowiązków zawodowych i które powinny być jak najszybciej w związku z nadchodzącą zimą  rozwiązane.

art.wł.w tygodniku „Gazeta Kołobrzeska”  15.11.2002r.