Komputerowy mandat radnego

Komputerowy mandat radnego

Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania do Rady Powiatu wywołało emocje ze strony kołobrzeskiej „Samoobrony”. Według wcześniej podawanych nieoficjalnych wyników do Rady dostał się Czesław Andziak, dając Samoobronie o jeden mandat więcej. Tymczasem oficjalne wyniki podały, że radnym został Paweł Pawlak z CentroPrawicy RAZEM. Choć obaj kandydaci mieli tę samą ilość głosów,  o wyborze  zadecydował system komputerowy.

Według oficjalnych wyników w 19-osobowej Radzie Powiatu, 9 mandatów dla  SLD-UP zapewnili (w nawiasach ilość uzyskanych głosów): Stanisław Fijałkowski (345), Ryszard Ławrynowicz (515), Robert Lepa (347), Antoni Szarmach (454), Marek Panas (327), Włodzimierz Adam (365), Jacek Woźniak (350), Wiesław Seta (371), Edward Antolak (477)CentroPrawicy RAZEM przypadło 6: Ewa Giza (372), Maria Storczyk (306), Teresa Stępowska (246) Roman Ciarka (287), Jerzy Kołakowski (617), Paweł Pawlak(385). Wobec wyboru tego ostatniego Samoobrona ma dwa mandaty: Adama Gromka (221)  i Ariusza Kwiecińskiego (444), dwóch swoich przedstawicieli  ma także PSL: Grażynę Bugaj (369) i Mikołaja Kuczniera (298). Komputerowy wynik nie spodobał się kołobrzeskiej Samoobronie, która zamierza złożyć protest w tej sprawie.

– Mamy na to czternaście dni i na pewno to zrobimy – zapewnił Grzegorz Tomczyk  z kołobrzeskiej „Samoobrony”. – Według ordynacji wyborczej musimy uzyskać wynik wyborczy, a nie może tego zrobić komputer! Moim zdaniem Komisja powinna poprosić  dwóch kandydatów i w ich obecności dokonać losowania. Nie dopełniono tego obowiązku. 

G. Tomczyk powołał się na precedens, który miał miejsce w pierwszych wyborach samorządowych i na ten precedens zamierzają się powołać przy składaniu protestu.

– Nie odbyło się żadne losowanie – informuje Mirosław Kielnik, zastępca przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej. – Po wprowadzeniu do systemu  wyników głosowania komputer wskazał zwycięzcę na podstawie zliczonych głosów w okręgu numer pięć. Nie miała tu miejsca żadna szczególna sytuacja. Gdyby jakiekolwiek losowanie miało miejsce, oczywiście obaj kandydaci byliby zaproszeni, tak jak losowanie numerów list odbyło się w obecności pełnomocników. Nie ma tu żadnej sensacji, ale oczywiście Samoobrona ma prawo do złożenia protestu.

Jednak w środę, 6 listopada, w obecności pełnomocników komitetów wyborczych dokonano losowania pomiędzy dwoma kandydatami i los ponownie wskazał na mandat Pawła Pawlaka.

  Zanim ogłoszono oficjalne wyniki, nowi radni już spekulowali na temat ewentualnych koalicji. Jako pierwszy zebrał się klub radnych SLD, który – zważywszy na ilość mandatów- był pewien, że władzę w powiecie sprawować będzie samodzielnie, ewentualnie wspólnie z PSL. Nie jest to jednak takie pewne, a wielu nowowybranych radnych wstrzymuje się z podjęciem koalicyjnych decyzji do  czasu wyboru prezydenta miasta. Nie jest pewne również, czy wszyscy radni przystąpią do klubów ugrupowań, z których startowali. Układ koalicyjnych  sił w powiecie będzie więc dokładnie znany po 10 listopada.

Żaneta Czerwińska

GK 6.11.2002r.