Im mądrzej, tym głupiej

Im mądrzej, tym głupiej

Prezydent podczas uchwalania budżetu uznał wystąpienia opozycji za wystąpienia przedwyborcze, na co zareagował radny Ryszard Szufel, mówiąc między innymi:

– Panie prezydencie, panu Bieńkowskiemu wystarczył jeden wiceprezydent, wam potrzeba dwóch, pan Bieńkowski miał pięcioosobowy Zarząd, wy potrzebujecie siedmiu członków!

Na taki zarzut odpowiedział radny Kędzierski:

– Odnośnie wypowiedzi radnego Szufla powiem fraszkę Wyspiańskiego: „znać z acana mowy, żeś nie całkiem zdrowy”.

Zdanie z Gombrowicza „im mądrzej, tym głupiej czasami” radny skierował do wszystkich członków RM.

No cóż… (tacz)